fordítás

Hé világosság, legyél!

A japán nyelvben igazából nincsen egyes szám harmadik személyű felszólítás (se egyes szám első és a többes megfelelőik sem). Így aztán a Biblia fordításakor kicsit bajban is voltak a “Legyen világosság!” fordításával, és jobb híján a címben látható megoldás született (hikari yo, are). Mára, mivel ez a yo megszólításként kicsit archaikus, a friss fordításokban elhagyták és maradt a Hikari, are (tkp. “Legyél, világosság!”)…